Nieuws
Per 1 december 2022 starten David Plaut en Carolyn Moes hun eigen psychologisch adviesbureau Xiel op. Per 1 januari betrekken zij hun kantoor aan het Zuiderpark 11 in Groningen.

Xiel groeit - opening Xiel kantoor in Groningen

Per

Start Xiel in Groningen

Per 1 december 2022 starten David Plaut en Carolyn Moes hun eigen psychologisch adviesbureau Xiel op. Per 1 januari betrekken zij hun kantoor aan het Zuiderpark 11 in Groningen. 

 

De naam, concept en gedachtengoed worden gedeeld met Pieter-Jil Pluimert en Marc Boele die Xiel 6 jaar geleden hebben opgericht. Gezamenlijk gaan we Xiel verder uitbouwen - op deze manier verenigen wij onze krachten en kunnen op een nog betere manier klantvragen oppakken en uitvoeren. Ook vergroten we onze innovatiekracht nog meer door deze bundeling van krachten.

 

Xiel staat voor advisering bij selectie en ontwikkelingsvraagstukken op individueel, team- en organisatieniveau, waarbij de  gecombineerde focus op psychologie en bedrijfskunde een bepalende factor is; de ondertitel van Xiel 'Psychology in Business' doelt juist ook daarop en houdt concreet in dat Xiel de context goed onderzoekt en steeds leidend laten zijn in de aanpak van assessments, teamontwikkelingssessies en evaluaties van raden van commissarissen.

 

Voor contact met David of Carolyn: d.plaut@xiel.nl en c.moes@xiel.nl of telefonisch respectievelijk: 06-83662332 en 06-11018187.

David

In 2008 studeerde David cum laude af als Arbeids- en Organisatiepsycholoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen (RuG). Terugkijkend was hij eigenlijk al psycholoog in de zandbak, maar de wetenschappelijke vorming was erg waardevol. Naast Psychologie heeft hij ook Commerciële Economie gestudeerd en deze twee achtergronden vormen een belangrijk fundament in zijn werk. Naast de sales -en accountmanagementwerkzaamheden heeft hij inhoudelijke expertise opgebouwd over innovatieve instrumenten (Games & Simulaties), ontsporingsgedrag binnen organisaties en de invloed van stress op presteren.

 

 Carolyn

Carolyn is een ondernemer in hart en nieren - inhoudelijk gevormd door vele jaren bij psychologische adviesbureaus in Amsterdam en Groningen. De afgelopen jaren heeft zij door haar verschillende rollen binnen account & salesmanagement grote commerciële en operationele ervaring opgebouwd. Inhoudelijk weet zij snel complexe klantvragen om te zetten naar praktische en doeltreffende oplossingen.

Xiel Team Energizer - geef je team een boost!

/

Ideeën en beleid zijn er al volop; maar hoe gaat het echt werken voor jouw team? Wat is de kenmerkende dynamiek van jouw team en hoe combineer je het beste resultaat met het beste voor je mensen? Dat is voor ieder team anders. De uitkomst van de Team Energizer van Xiel is dat je is dat je samen komt tot optimale afspraken die passen binnen het beleid van je organisatie, maar vooral ook jouw team vleugels geeft.

 

Vraag meer info via info@xiel.nl, dan sturen we je meer informatie. Je kunt ook bellen naar 085-303 86 77

 

Xiel biedt de ‘Team Energizer’. Op een schitterend landgoed geven we met een dynamisch programma een boost aan je team. De Team Energizer heeft altijd componenten in zich van samen fun activiteiten doen en ook elkaar (opnieuw) leren kennen en (verder) bouwen van onderling vertrouwen en samen de nieuwe werkwijze definiëren. Team Energizer is gefundeerd op een solide wetenschappelijke ondergrond waarin bekende inzichten op het gebied van teamdynamieken en high performing teams worden gebruikt. Uiteraard worden de Covid-maatregelen die op dat moment gelden volledig gerespecteerd.

 

Xiel en Vaessen Teambuilding en teamtraining hebben op locatie van Villa Maarheeze in Wassenaar een drietal programma’s ontwikkeld, variërend van een korte energie boost tot een uitgebreid programma gericht op alignment. Kortom, gerenommeerde bureaus die hun krachten bundelen met zowel een inhoudelijke invulling met veel ruimte voor dialoog en uitwisseling als onderdelen gericht op daadwerkelijk ervaren en beleven met elkaar.

 

Xiel biedt de ‘Team Energizer’. Met een dynamisch programma geven we een boost aan je team. De Team Energizer heeft altijd componenten in zich van samen fun activiteiten doen en ook elkaar (opnieuw) leren kennen en (verder) bouwen van onderling vertrouwen en samen de nieuwe werkwijze definiëren. Team Energizer is gefundeerd op een solide wetenschappelijke ondergrond waarin bekende inzichten op het gebied van teamdynamieken en high performing teams worden gebruikt. Uiteraard worden de Covid-maatregelen die op dat moment gelden volledig gerespecteerd.

 

 

Training voor ervaren recruitment professionals

/

Training door Xiel; twee dagdelen.

 

Op verzoek van relaties van Xiel hebben wij een training opgezet voor recruiters. Graag nodigen wij ook andere ervaren recruiters uit om deel te nemen: 

•Een training bestaande uit 2 dagdelen
•Bestemd voor recruitment professionals met ervaring
•Verdieping op het gebied van selectie – theorie èn vaardigheden
•Onderwerpen als:
  • Wat voor rol spelen persoonlijkheid en intelligentie in succes in de functie?;
  • Hoe werkt de persoonlijke ‘bias’?; ook in het kader van Inclusion en Diversity
  • Hoe meet je integriteit?;
  • Competenties – hoe ‘meet’ ik die bij de kandidaat en hoe plaats ik de vacature in het juiste perspectief?
  • Teamsamenstelling – wat is daar over te zeggen?
  • Dark side psychology – ontsporingen (wat gebeurt er onder hoge druk)?
  • Efficiënte selectieprocessen en verder onderwerpen op verzoek.
•Op aansprekende locatie bij Xiel in Wassenaar - Villa Maarheeze
•Maximaal 6 deelnemers, zodat COVID-19 maatregelen goed zijn in te vullen
•Twee trainers -  Marc Boele en Pieter-Jil Pluimert. Beiden hebben veel ervaring met selectievraagstukken op alle niveaus.

Kosten bedragen € 825,- per deelnemer  -2 dagdelen training, inclusief materiaal, inclusief locatie en koffie/thee etc., exclusief BTW.

Is het iets voor jou? Of voor mensen in je netwerk? Laat het ons weten.

Voor meer informatie klik hier wachtwoord is: 1234

Aanmelding, vragen of opmerkingen: info@xiel.nl of 085-303 86 77

Verlenging EuroPsy certificering

/

EuroPsy is a professional qualification, which is setting standards of education, training and competence for psychologists. There is a EuroPsy Certificate that presents a benchmark for independent practice and that can be issued to a psychologist who has demonstrated that they have met these standards.

 

De consultants van Xiel werken niet alleen conform de NIP-richtlijnen en zijn bij deze beroepsvereniging geaccrediteerd, maar ook internationaal werken zij volgens de Europese protocollen vereist door de European Federation of Psychologists Association (EFPA).  

 

"Met genoegen kan ik meedelen dat de Nationale Toekennings Commissie (National Awarding Commitee (NAC)) uw verzoek tot verlenging van uw EuroPsy-certificaat heeft behandeld en akkoord bevonden. Dit betekent dat u opnieuw voor een periode van 7 jaar bent geregistreerd". 

 

Vertrouw en bouw!

/

Een hart onder de riem.

Het grote cortenstalen hart dat Martine Pouw-Helsloot in 2020 heeft geplaatst voor het St. Antonius ziekenhuis in Utrecht heeft ons geïnspireerd om onze relaties een hart onder de riem te steken met een persoonlijke kaart, ook ontworpen door Martine. Via deze weg aan iedereen die het goed kan gebruiken; vertrouw en bouw…

Volg Xiel via LinkedIn

Emotie over de avondklok – historische ballast of terechte zorg over inperking autonomie?

Emotie over de avondklok – historische ballast of terechte zorg over inperking autonomie?

Emotie

De avondklok is niet nieuw; het is een instrument dat al sinds de Middeleeuwen bekend is. Met het luiden van de avondklok was voor iedere bewoner duidelijk dat de stadspoorten werden gesloten en dat er niemand meer in of uit de stad mocht tot de volgende ochtend. Lockdown avant la lettre.

 

De meest bekende en beladen betekenis van de avondklok in Nederland komt voort uit de Tweede Wereldoorlog; het instrument werd ingezet en bekend onder de naam ‘Spertijd’. Toen was de bedoeling van de bezetter dat de bevolking niet op straat mocht zijn gedurende de avond en nacht, omdat dit het gemakkelijker maakte om controle te krijgen en te houden.

 

Al met al maakt de avondklok veel emotie los. Hoewel dat ook wel wordt ontkend, lijkt de emotie vooral te herleiden tot de historische betekenis van de maatregelen van de bezetter in oorlogstijd. Een tijd die weliswaar maar weinig mensen nog hebben meegemaakt, maar er voor zorgt dat een avondklok kennelijk nog steeds geassocieerd wordt met bezetting en de verschrikkingen die daaruit voortkwamen. In ons land wonen echter ook vele mensen die oorlogen en ingrijpende maatregelen als een avondklok veel recenter van dichtbij hebben meegemaakt en waarbij deze associaties voor in het geheugen liggen.

 

Begrijpelijk dat er veel discussie is over de maatregel die al tijden in de lucht hangt, maar waar nog geen ei over is gelegd door het demissionaire kabinet. Temeer ook omdat er vooralsnog geen keiharde bewijzen lijken te zijn dat een avondklok echt werkt en -zoals dat geldt voor alle maatregelen- het effect afhankelijk is van het gedrag van mensen en de handhaving daarop. En zo zijn er nog veel meer zaken op af te dingen, laat staan de nadelen die het voor velen in emotionele, maar ook in praktische zin met zich meebrengt.

 

Zijn er ook voordelen te noemen van een avondklok of kunnen we de nadelen wellicht omdenken? Wat als het wel werkt? Immers, zomaar vertrouwen op het geduld dat mensen hebben en hun vermogen om het welbegrepen eigen belang opzij te zetten, (b)lijkt een risicovolle lijn. Ondanks alle mooie, menselijke, barmhartige initiatieven die er ook zeker zijn...

 

In elk geval brengt het ook creativiteit op gang getuige de mogelijkheden die worden onderzocht om na de avondklok toch een goede reden te hebben om buiten te zijn. Illustratief is de vraag naar en het aanbod van kleding en vervoersmiddelen die worden gebruikt door thuisbezorgers. Maar ook is de verwachting dat honden enorm aan hun trekken zullen komen, omdat de hele buurt nu Bello wel wil uitlaten, althans pas na 20:00 uur uiteraard.

Volg Xiel via LinkedIn

 

Crisis: Vertrouwen of Controle?

/

Crisis: Vertrouwen of controle?

 

Interessant is te zien hoe de beheersing van de Coronacrisis in eerste instantie radicaal anders is aangevlogen dan die van de financiële crisis pakweg een decennium geleden.

Waar de financiële crisis het hoofd is geboden door een enorme hoeveelheid regels over financiële en andere instellingen uit te storten om te voorkomen dat het weer gebeurt, is bij de Coronacrisis in eerste instantie geappelleerd aan het vermogen van mensen om hun verantwoordelijkheid te nemen en ‘het juiste doen’.

 

Lawrence Kohlberg geeft een mooi denkraam om hiernaar te kijken. Hij gaat uit van drie stadia van moreel redeneren: pre-conventioneel, conventioneel en post-conventioneel. Een sterk versimpelde uitleg is dat de eerste staat voor: “het mag zolang je ermee weg kunt komen”, waarbij pakkans en eigenbelang belangrijke begrippen zijn. Conventioneel houdt in dat men de regels en procedures volgt; de reclame met de paarse krokodil is hiervan een voorbeeld in negatieve zin. Post-conventioneel houdt in dat men verantwoordelijkheid neemt om het juiste te doen; het moreel kompas volgt.

 

Wederom versimpeld en zonder alle mogelijke nuances gesteld, zou gezegd kunnen worden dat de financiële crisis is ontstaan door pre-conventioneel gedrag. De overheden hebben dit het hoofd geboden met een conventionele oplossing. Bij de Coronacrisis kan het ontstaan wellicht niet in het model van Kohlberg worden geplaatst, maar kan men wel aangeven dat de Nederlandse aanpak in eerste instantie (en nog steeds meer dan in andere landen) gericht is op ‘doe wat het juiste is’ (post-conventioneel). Pas later zijn daar regels en wetten bij geformuleerd (conventioneel). Dit laatste heeft de discussie gelijk veranderd. Minder werd gesproken over wat is verantwoordelijk om te doen, maar wat mag wel en wat mag niet?

 

Een vraag die opkomt is: Waarom gedijt de ene mens uitstekend onder een ‘bewind van vertrouwen’ (en daarmee verantwoordelijkheid) waarin eigen initiatief kan worden genomen en er geen aansturing van anderen aan te pas komt en keuze worden gemaakt op basis van ‘guiding principles’ in plaats van geboden en verboden? En waarom hebben anderen kennelijk aansturing en controle nodig en waarom levert dit vervolgens (of uiteindelijk) ook nog weerstand op?

 

In nieuwe leiderschapsvisies wordt het post-conventionele omarmd. De stroming om oude top down leiderschapsfilosofieën definitief in het archief te plaatsen groeit aan invloed en wordt bovendien gestaafd met mooie voorbeelden, data over engagement, accountability etc. Onderliggend gaat die stroming er van uit dat mensen het goede willen doen, kiezen voor het algemeen belang. Ook Rutger Bregman schrijft overtuigend over dat ‘De meeste mensen deugen’, een visie die suggereert dat wij als mensen geneigd zijn het algemeen belang (of het belang van de groep) te dienen. Een visie waar wij van onder de indruk zijn en die wij bovendien onderschrijven.

 

Tegelijkertijd zijn er talloze voorbeelden -zeker tijdens de Corona-crisis- die bovenstaande logenstraffen en de suggestie wekken dat een substantiële groep gaat voor eigen belang, die daarmee de andere stroming effectief ondermijnt: het begon met het hamsteren van wc-papier, dringen om online de eigen boodschappen zeker te stellen, vechtpartijen op en rond het strand, rellen in diverse steden tegen de maatregelen die in het algemeen belang zijn. Inmiddels zien we het al genoemde onvermogen om met ‘guiding principles’ om te gaan in plaats van concrete regels en geboden.

 

Wat werkt in tijden van crisis? Vertrouwen of controle?

De Registerpsycholoog NIP

/

Een efficienter en effectiever selectie- of ontwikkelproces? Kies niet zomaar een psycholoog, kies een Registerpsycholoog NIP! Hoogleraar Personeelspsychologie Marise Born legt uit waarom een Registerpsycholoog NIP een grote rol kan spelen bij het selectieproces. Met een Registerpsycholoog NIP haalt u een professional in huis met bewezen kwaliteit, kennis uit praktijk en postacademische ervaring. Een professional die garant staat voor aantoonbare resultaten. Zie verder https://lnkd.in/g_8VcZm via de website van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

 

Xiel operates on C-suite level

/

“As COFRA Holding AG we have been working together with Xiel for a couple of years to our satisfaction. Xiel conducts the leadership assessments for the critical roles within COFRA.  

We value the flexibility, engagement with candidates, and great process Xiel shows. The insights in the reports really help to inform our decision process and also help with planning a good assimilation of individuals into our organization. The Xiel consultants are both competent and approachable.” 

 

Helen Wyatt – CHRO COFRA Holding AG 

Xiel begeleidt Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht - referentie Bart van Rijsbergen, advocaat en commissaris

/

Xiel heeft meerdere Raden van Commissarissen, waarin in ik als lid participeer of waarvan ik voorzitter ben, begeleid bij een (zelf)evaluatie. Ik ben zeer tevreden over de manier waarop dit steeds is gebeurd. De aanpak is gedegen en bestaat uit een combinatie van interviews, online 360 graden feedback, evaluatiesessie(s) en een uitgebreide schriftelijke rapportage. De adviseurs van Xiel zijn senior consultants die weten waar ze het over hebben en die met aandacht en betrokkenheid te werk gaan. Zij durven confronterend te zijn wanneer dat nodig is, maar zijn tegelijkertijd laagdrempelig en plezierig in de omgang. Ook als er zaken spelen die niet sec tot de evaluatie behoren zijn de adviseurs van Xiel beschikbaar en hulpvaardig. Het resultaat van de evaluaties is zonder uitzondering dat de Raad zich beter bewust is van haar onderlinge dynamieken en dat er ook concrete handvatten worden aangereikt om zich te verbeteren. Ik raad Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht zeker aan om regelmatig een zelfevaluatie extern te laten begeleiden; Xiel is daarbij een betrouwbare partij.

 

Bart van Rijsbergen, Advocaat en commissaris

Livia Brouwers, Hoofddocent en Onderzoeker Organisatie & Ontwikkeling HAN University of Applied Sciences

/

In de afgelopen jaren al meerdere keren op verschillende vlakken mogen werken met de ervaren adviseurs van Xiel. Door hun scherpe blik op de ontwikkelingen in het werkveld en niet aflatende focus op onafhankelijkheid en kwaliteit was dit altijd naar grote tevredenheid. De organisatiepsychologie vraagt om een voortdurende verbinding tussen context en individu, analytisch en pragmatisch tegelijk en juist dat kunnen ze bij Xiel als geen ander. De assessments van Xiel staan dan ook nooit los van de context, maar zijn juist spot-on waar het gaat om zowel de individuele kracht van professionals te herkennen als ook de waarde die dit heeft voor de uitdagingen van de organisatie. De professionals van Xiel kunnen op meerdere niveaus schakelen. Hun overstijgende blik heeft onder meer bijgedragen aan de doorontwikkeling van ons Bachelor onderwijs op gebied van assessment & talentontwikkeling. En ook onze studenten zijn door hen op inspirerende wijze meegenomen in het huidige vak van assessment & talentonwikkeling. Ik kijk uit naar verdere samenwerking.  

Xiel actief in de Ouderenzorg in Friesland

/
Bij Noorderbreedte hebben we regelmatig met Xiel samengewerkt. Ze deden de assessments bij belangrijke selectie beslissingen en hebben een grote vlootschouw van de sleutelfunctionarissen gedaan.
 
De adviseurs van Xiel zijn betrokken, doortastend, flexibel en oplossingsgericht. En weliswaar zacht op de relatie maar scherp op de inhoud. Zij kunnen niet alleen een treffend beeld van een kandidaat schrijven, maar beschouwen een en ander vanuit een goede analyse van de context en geven hun onafhankelijke, professionele blik waarbij ze ook het lef en de professionaliteit hebben minder welkome boodschappen af te geven.
 
De genoemde Vlootschouw met online middelen bood snel een goed uitgangspunt voor verdere discussie en besluitvorming en had ook meerwaarde voor de betrokkenen
    
Saskia van Opijnen
Voormalig bestuurder bij Noorderbreedte

Trots op deze prachtige samenwerking!

/

Xiel werkt op het vlak van assessment en ontwikkeling voor verschillende vestigingen van MSD, zowel op leiderschaps- als op managementniveau. De adviseurs van Xiel onderscheiden zich in de markt door een zeer persoonlijke en betrokken benadering. Zij verdiepen zich in de context en geven zich goed rekenschap van de wensen van de opdrachtgever, zonder hun professionele onafhankelijkheid te verliezen. Bovendien spelen zij kort op de bal, zijn via korte lijnen bereikbaar en betrouwbaar in de afspraken die zij maken.

 

Dit vertaalt zich in uitstekende kwaliteit van dienstverlening en logistieke doortastendheid om klanten als MSD zo veel mogelijk te ondersteunen in selectie- en ontwikkelvraagstukken. Zowel door opdrachtgevers als door deelnemers wordt Xiel als zeer professioneel ervaren en beoordeeld. In de rapportages wordt een duidelijk en to the point een beeld van de deelnemer geschetst tegen de achtergrond van de functie én de context waarin deze functioneert of zal gaan functioneren. Dit kan het verschil maken bij de aanname of doorontwikkeling van leiders.

Xiel: close enough or remote?

/

Xiel respecteert zonder meer de richtlijnen die door de overheid zijn uitgevaardigd met als doel om het Corona-virus maximaal in te dammen. Wij kunnen opdrachtgevers en deelnemers een keuze aanbieden: op onze kantoren zijn extra hygiëne maatregelen getroffen en ook voorzien wij in de behoefte aan ‘social distancing’. Tegelijkertijd hebben wij er alle begrip voor wanneer de voorkeur uitgaat naar een alternatieve aanpak; wij zijn uitstekend in staat om onze verschillende vormen van dienstverlening met technologische middelen ‘remote’ aan te bieden. Wij wensen iedereen veel sterkte, resistentie en wijsheid in deze unieke (en hopelijk kortdurende) periode.

Game

Gamified Assessment

Game

Xiel lanceert een maatwerk game die geschikt is bij het oproepen van dynamieken die in de dagelijkse realiteit van management- en leiderschapsteams een rol spelen. In co-creatie worden de verschillende dynamieken in de game verwerkt en onder begeleiding van senior consultants tot leven geroepen. 

Maatschappelijke betrokkenheid

/

Xiel neemt zijn sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen ons bedrijf en ook de sponsoring van doelen waar wij persoonlijk en vanuit onze visie achter staan. Xiel is donateur van Unicef en sponsor van de Run for Kika

Customer satisfaction

/

Very proud of our customers 'assessment' of our assessments: Large pharmaceutical company very satisfied with the leadership assessments of Xiel. Of course references are available, please call us at 085-303 86 77 and check our website: www.xiel.nl #leadership #assessmentcenter #developmentstudio

Verhuizing naar Wassenaar en Amersfoort

/

Met ingang van 1 oktober 2017 betrekken wij twee nieuwe locaties: Villa Maarheeze in Wassenaar en Villa Amersberg in Amersfoort. Hieronder vindt u onze nieuwe contactgegevens en alvast een eerste impressie van de twee kantoren.

 

Employee engagement by Gallup

/

Gallup is een gerenommeerd onderzoeksinstituut dat onderzoek doet naar en rapporteert over Engagement in the (global) workplace. Lees hier de summary van State of the Global Workplace. 

14 september 2017 Ontbijtseminar 'Inzicht in uitstroom levert op!'

/

Weet u waarom uw mensen uw organisatie verlaten? Op 14 september organiseert Xiel in samenwerking met Hijmen Vos een ontbijtseminar over het verkrijgen van inzicht in uitstroom.

 

Ieder bedrijf heeft er wel mee te maken: medewerkers die 'onverwacht'  hun baan opzeggen. Het komt altijd ongelegen en het betreft vaak ook nog net de medewerkers die u graag binnen uw organisatie had gehouden. Met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, kan het zelfs een bedreiging van uw groei betekenen.

Bovendien zijn de kosten van ongewenste uitstroom hoog. Kennis verlaat de organisatie en werving van nieuwe mensen kost geld en tijd. Het goede nieuws is: je hebt er wel degelijk invloed op. Dat begint echter bij weten waarom mensen vertrekken.

Realiteit is echter dat exit-gesprekken nauwelijks worden gevoerd en als ze wel worden gevoerd, worden de uitkomsten zelden systematisch vastgelegd. Maak gebruik van kennis van je huidige (ongewenste) uitstroom en bespaar daarmee op je toekomstige uitstroom en dus op ongewenste hoge kosten!

In dit ontbijtseminar staat  het structureel inzicht in exit-redenen verkrijgen centraal. Daarbij worden diverse onderzoeksmethoden belicht naar de echte vertrekredenen (waaronder een online exit-tool).

De doelgroep voor deze discussie zijn HR professionals in organisaties die te maken hebben met ongewilde uitstroom. Doelstelling is namelijk dat ook mensen uit het werkveld met elkaar deze problematiek kunnen bespreken. Daartoe zullen er aan de hand van diverse stellingen ervaringen, meningen en ideeën uitgewisseld kunnen worden.

 

Voor wie: HR adviseurs

Waar: Landgoed Ewijckshoeve - Den Dolder

Wanneer: 14 september van 8:00 tot 10:00 uur

Aanmelden: via email naar info@xiel.nl onder vermelding van ontbijtseminar 14 september

Kosten: kosten bedragen € 50,- (excl BTW); eerste 5 aanmeldingen gratis

26 mei 2017 Ontbijtseminar 'moreel leiderschap en vertrouwen'

/

Op 26 mei organiseert Xiel wederom een ontbijtseminar over moreel leiderschap en vertrouwen. 

 

Met de (inter)nationale politieke ontwikkelingen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, is het niet verwonderlijk dat leiderschap en vertrouwen thema’s zijn die veel mensen bezighouden. Ook binnen organisaties wordt vertrouwen steeds vaker gezien als de key-factor voor succes en het gebrek eraan, namelijk ongeloofwaardigheid, als iets waar hard aan moet worden gewerkt. 

 

De sleutel tot het creëren van vertrouwen ligt in het moreel leiderschap. Moreel leiderschap geldt niet alleen voor leiders, maar voor iedereen. Het is in die zin de opvolger van persoonlijk leiderschap dat in veel organisaties als norm voor ‘high potentials’ wordt gebruikt. Moreel leiderschap voegt echter een component toe: het moreel kompas. Daarmee is moreel leiderschap iets dat niet kan bestaan zonder de omgeving, waar persoonlijk leiderschap dat in theorie wel kan. Alleen als een cultuur van moreel leiderschap kan worden gerealiseerd kan ook vertrouwen duurzaam voortbestaan.

 

In deze ontbijtsessie bespreken wij graag met u de 7 bouwstenen van moreel leiderschap.

 

Voor wie: managers HRM, directie

Waar: Landgoed Ewijckshoeve - Den Dolder

Wanneer: 26 mei van 8:00 tot 10:00 uur

Aanmelden: via contactformulier onder vermelding van ontbijtseminar 26 mei

Kosten: kosten bedragen € 50,- (excl BTW); eerste 5 aanmeldingen gratis

 

The Human Side of Enterprise

/

In 1960 verscheen van de hand van Douglas McGregor het boek 'The Human Side of Enterprise'. Zijn openingszin 'What are your assumptions (implicit as well as explicit) about the most effective way to manage people?' is nog steeds een fascinerend werk over verschil in mensbeelden vanuit het perspectief van leiders. In de huidige discussie over selfmanagement en circulaire versus lineaire organisaties een must read. 

Always change a winning team

/
Dit is de titel van het boek dat Prof. dr. Peter Robertson schreef. Aan dit gedachtegoed ligt de Growth Curve ten grondslag. De Growthe Curve is een biologisch proces dat ontwikkelingsprocessen beschrijft en die bedrijven inzicht kan bieden in de vraag of zij zich in de lente, zomer, herfst of winter bevinden. De AEM-Cube is het instrument om de diagnose te doen. 
 
Met de AEM-Cube kan Xiel de strategische diversiteit en talenten van personeel in kaart brengen. De AEM-Cube koppelt het management aan performance, leiderschapsstijlen en strategisch executie, analyseert de team performance en legt bloot hoe individuen zich manifesteren in een groep. Zodoende kan een organisatie steeds de juiste combinatie van mensen bij elkaar brengen.

Reinventing organisations

/

Reinventing organizations van Frederic Laloux is geweldig geschreven. De auteur formuleert een aansprekende visie als antwoord op de 'organised irresponsibility' die in de maatschappij en in het bedrijfsleven is ontstaan.

Radical Wisdom by Ricardo Semler

/

Ricardo Semler houdt een inspirerend betoog over de weg naar betere bedrijfsresultaten en gelukkiger medewerkers: Radical wisdom

Onzichtbaar leiderschap

/

Prof. Dr. Ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman spreekt inspirerend over Onzichtbaar leiderschap.

Blogs
5 beloftes van Xiel
De 5 beloftes van Xiel
Integriteit: voordringen bij vaccinaties
Rellen - tegen wie of wat eigenlijk en bovenal: waarom?
Dynamieken in de boardroom
Vertrouwen en moreel leiderschap 7
Vertrouwen en moreel leiderschap 6
Vertrouwen en moreel leiderschap 5
Vertrouwen en moreel leiderschap 4
Vertrouwen en moreel leiderschap 3
Vertrouwen en moreel leiderschap 2
Vertrouwen en moreel leiderschap 1
Arko van Brakel, co-founder van het Semco Style Institute over circulaire organisaties
Broken escalator
Intrinsieke motivatie
Actueler dan ooit