Selectie-assessment

Hoe selecteer ik de juiste medewerker?

Individueel selectie-assessment

Hoe selecteer ik de juiste medewerker?

Hoe selecteer ik de juiste medewerker? Passend in de organisatiecultuur, bij de transitie die wij (willen) maken en bij de uitdaging waar wij voor staan? 


Het grootste risico voor een mismatch ligt in een leemte tussen de persoonlijke waarden van de medewerker en de context binnen en buiten de organisatie.Een selectie-assessment is een vorm van risicoreductie wanneer je er zakelijk naar kijkt. Immers, een verkeerde aanname heeft vervelende en ingrijpende gevolgen voor de persoon in kwestie, de organisatie en de medewerkers er omheen. Elke extra % zekerheid rondom de geschiktheid van een nieuwe medewerker is waardevol; zeker naarmate het afbreukrisico van de positie toeneemt. Bijvoorbeeld bij functies met veel impact of bij ingrijpende veranderingen in de organisatie.

Bij een selectie-assessment wordt bepaald in hoeverre een (in- of externe) sollicitant geschikt is voor een functie. Hiervoor worden valide en beproefde psychologische instrumenten ingezet, zoals intelligentie-onderzoek en persoonlijkheidsvragenlijsten om de aanleg van de persoon in kwestie in kaart te brengen. Hiernaast wordt in een aantal interactiemomenten (gedragssimulaties en interview) het gedrag van de sollicitant beoordeeld op effectiviteit voor de functie, organisatie en de context waarin de functie moet worden uitgeoefend.

Xiel maakt het verschil door de aanpak aan te passen naar de context van de vraagstelling. Daartoe wordt zorgvuldig en gestructureerd de context in kaart gebracht. Bij Xiel bestaat geen standaardisatie, maar is maatwerk de norm, juist omdat iedere organisatie en opgave waar de organisatie of medewerker voor staat uniek is.

 

Xiel geeft een helder advies mede op basis van gefundeerd instrumentarium, afkomstig van gerenommeerde partners als Ixly, Human Insight en Hogan. De adviseurs van Xiel zijn zeer ervaren in de assessmentpraktijk en hebben zelf ook impactvolle functies bekleed.

 

De adviseurs van Xiel werken conform de beroepsethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Voor nadere toelichting hierop kunt u hier klikken. 

 

Indien u specifieke vragen heeft over hoe een en ander in zijn werk gaat, verwijzen wij naar de pagina Werkwijze in het hoofdmenu van de website.