Zelfevaluatie RvC

Hoe evalueer ik mijn rol als RvC?

Hoe evalueer ik mijn rol als RvC?

Hoe zorgen wij er als Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht voor dat wij ook onszelf regelmatig de spiegel voorhouden? Juist de toezichthouder moet open staan voor reflectie.

Toezichthouders en bestuurders staan in toenemende mate in de schijnwerpers. De maatschappelijke discussie over normen en waarden en het daaruit voortvloeiende morele kompas kan rekenen op een grote belangstelling. Maar niet alleen dit element, ook zeker de toenemende complexiteit in het leiden van organisaties heeft consequenties voor de governance. Er wordt verlangd dat men kritisch in de spiegel kijkt. 


Xiel heeft senior adviseurs met een track record in het professioneel begeleiden van zelfevaluaties van Raden van Commissarissen. Uitgangspunt in de begeleiding en de inzet van methoden en instrumenten is voortdurend de context. Dat is dus maatwerk. Tegelijkertijd is er sprake van een model waarlangs wij deze maatwerkoplossing aanbieden. Dit model kent een aantal pijlers: 

  • De governance ‘opdracht’
  • De rollen binnen de RvC
  • De onderlinge samenwerking
  • De persoonlijke toegevoegde waarde
  • De risico’s een aandachtspunten voor de Raad

De aanpak is veelal een combinatie van interviews, online 360 graden feedback, evaluatiesessie(s) en rapportage.