Agile Way of Working

Hoe transformeer ik mijn organisatie naar Agile?

Hoe transformeer ik mijn organisatie naar Agile?

Hoe transformeer ik mijn organisatie naar een Agile Way of Working  en bouw ik aan leiderschap en teams die elkaar vertrouwen, waarin er sprake is van gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, elkaar aanspreken en men in een flow voor elkaar door het vuur gaat?

Volgens een veelomvattend onderzoek van Gallup is 90% van de medewerkers ‘disengaged’. Onvoldoende regelruimte en te weinig eigen verantwoordelijkheid en mandaat gelden als belangrijkste oorzaken. Xiel ziet (aspecten van) zelfsturing als een belangrijke pijler waarmee betrokkenheid kan worden versterkt.


Xiel werkt nauw samen in kennisdeling en -ontwikkeling met het Semco Style Institute. De naamgever van het instituut is Ricardo Semler, een succesvolle Braziliaanse ondernemer met een revolutionaire kijk op leiderschap en zelfsturing. Deze weg naar succesvolle bedrijven en gelukkige medewerkers bestaat kortweg uit 5 ‘Pivotal’ principles met bijbehorende interventies. 

  • Trust
  • Extreme Stakeholder alignment
  • Reducing control
  • Creative innovation
  • Selfmanagement

Marc Boele behoort tot de eerste lichting Certified Semco Style consultants in Nederland. Hij is vertrouwd met de filosofie, de benadering en de powerful practices die in de Semco Style toolkit beschikbaar zijn.

Arko van Brakel, co-founder en CEO van Semco Style Institute licht de Semco Style Principes toe.